torsdag 24 juli 2014

Minnesord Åke Hård


Tisdagen 8 juli kom det sorgliga beskedet att Åke inte längre finns bland oss. Åke ! du har alltid varit en stor förebild för oss och kommer för evigt att finnas i våra minnen.
Vi deltager i dina anhörigas sorg och saknad.


Nora-Gyttorps Fiskeklubb

Inga kommentarer: