måndag 14 juli 2014

MetekulaTorsdag 17/7
Metekula traditionellt.
Stensjön, Klacka-lerberg
Utgång 16:30
Följ vägen mot naturreservatet.
Ev frågor Nils Lovén 070- 5661084

Inga kommentarer: