fredag 9 april 2010

Fel dag

Det står fel dag i kallelsen till årsmötet! Det skall vara onsdag den 21/4, inget annat.

Inga kommentarer: